Menu
Your Cart
✓ Dovedit științific       ✓ Adaptat la tipul operației tale        ✓ 1 capsulă pe zi        ✓ Expediere gratuită pentru toate comenzile peste 500 RON

Politica de confidențialitate

Wesound AMG SRL

Asigurăm confidențialitatea


La Wesound AMG SRL, Str. Aldeni, nr. 43, Camera 1, Sector 1, București, prețuim confidențialitatea dumneavoastră, astfel că depunem toate eforturile pentru cel mai înalt nivel de protecția a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Atunci când ne oferim serviciile de magazin online "Fitforme.ro" sau când facem afaceri prin telecomunicații, garantăm prelucrarea datelor dumneavoastră în conformitate cu legislația europeană aplicabilă (Directiva privind confidențialitatea și comunicațiile electronice 2002/58/EC, Directiva 136/2009, Regulamentul General privind protecția datelor personale (GDPR) și în conformitate cu legislația națională a Republicii România (Legea actuală privind protecția datelor cu caracter personal, Legea privind comunicațiile electronice și Legea privind Comerțul electronic pe piață).

Această Politică de Confidențialitate definește scopurile în care informațiile dumneavoastră personale vor fi obținute și modul în care vor fi folosite, și care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră și cum să le exercitați. Wesound AMG SRL se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Dacă vă solicităm informații pe baza cărora puteți fi identificați în timpul utilizării acestui website, vă garantăm că acestea vor fi folosite în conformitate cu această Politică de Confidențialitate. Ne angajăm să nu vindem, împrumutăm sau să transferăm în niciun mod datele dumneavoastră cu caracter personal terților, decât în cazurile specificate de lege.  Wesound AMG SRL poate schimba conținutul acestei Politici de Confidențialitate din când în când. Vă rugăm să revizuiți periodic Politica de Confidențialitate pentru a vă asigura că sunteți de acord cu posibilele modificări.

Operator de date cu caracter personal

Operatorul datelor dumneavoastră este Wesound AMG SRL, Str. Aldeni, nr. 43, Camera 1, Sector 1, București, e-mail: [email protected].

Tipuri de date cu caracter personal, scopul prelucrării și temeiul legal

Informațiile personale sunt oricare informații care vă identifică pe dumneavoastră ca individ identificat sau identificabil. O persoană este identificabilă atunci când poate fi identificată direct sau indirect, în particular prin indicarea unui identificator cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul web sau prin indicarea unuia sau mai multor factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, culturale sau sociale a individului. În continuare, pentru fiecare utilizare a website-ului, sunt definite datele personale ale indivizilor care sunt colectate de operator.

Toate informațiile personale pe care ni le furnizați vor fi tratate cu confidențialitate și vor fi utilizate doar în scopul pentru care au fost furnizate. Dacă apare necesitatea prelucrării datelor dumneavoastră în alt scop, vă vom contacta și vă vom solicita consimțământul prealabil.

Vizitați website-ul fitforme.ro 

Website-ul înregistrează anumite informații despre vizita pe site-ul de pe serverul web unde site-ul este găzduit. Aceste date sunt numărul IP, ora vizitei, conținutul cererii (pagina specifică), status acces / cod status HTTP, cantitatea de date transferate de fiecare dată, website-ul de la care vine cererea (adresa URL de referință), browserul și altele asemenea.

Noi colectăm datele (personale) colectate astfel utilizând cookie-uri, și vă vom solicita consimțământul înainte de a instala mai multe cookie-uri invazive, în timp ce colectăm alte date în baza intereselor noastre legitime. Puteți citi mai multe despre politica de instalare a cookie-urilor pe website-ul nostru la Politica privind modulele Cookie.

Baza legală pentru prelucrarea datelor de mai sus este în interesul nostru legitim, respectiv de a asigura securitatea rețelei și a informațiilor, ie. de a permite detectarea și prevenirea accesului neautorizat, care poate să pună în pericol disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor personale stocate sau transmise și securitatea serviciilor conexe accesate prin aceste rețele și sisteme.

Perioada de retenție este limitată la scopul pentru care datele de mai sus sunt colectate. 

Prelucrăm datele (personale) colectate separat și nu le asociem cu alte date personale ale utilizatorilor website-ului nostru, și nu efectuăm profilul comportamentului de cumpărare.

Înregistrarea

Vă puteți înregistra pe website-ul nostru pentru a crea un cont de utilizator și, în calitate de utilizator înregistrat, să faceți cumpărături de produse pe website-ul nostru.

Pentru a activa contul de utilizator Wesound AMG SRL colectează următoarele informații personale de la dumneavoastră, pe care le furnizați în mod voluntar:
 • Nume și prenume,
 • Adresa de e-mail și parola,
 • Numărul de telefon
 • titlu.

Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt colectate în scopul înregistrării pe website (pentru a crea un cont de utilizator) și pentru oricare comunicare privind contul de utilizator. Dacă faceți cumpărături folosind un cont de utilizator, "Contul meu" stochează de asemenea informații despre comenzile dumneavoastră.

Datele sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră , respectiv consimțământul este dat pentru o perioadă de 5 ani sau pentru perioada furnizată de legislația relevantă. După expirarea perioadei de 5 ani, contul dumneavoastră de utilizator va fi șters, cu excepția cazului în care consimțământul este reînnoit. Puteți de asemenea să revocați consimțământul sau contul de utilizator în mod gratuit în orice moment trimițându-ne o revocare a consimțământului în scopul înregistrării pe e-mail la adresa de e-mail: [email protected].

Cumpărați un produs

Dacă achiziționați anumite produse ca utilizator înregistrat sau neînregistrat al website-ului nostru, Wesound amg srl colectează următoarele informații de la dumneavoastră:
 • Nume și prenume,
 • adresă,
 • adresa de e-mail și numărul de telefon

Toate datele colectate în timpul achiziționării de produse sunt colectate în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale și exercitarea drepturilor care se nasc din relația contractuală, inclusiv rezolvarea oricăror revendicări și pentru livrarea produsului cumpărat. Baza juridică pentru prelucrarea acestor date este relația noastră contractuală cu dumneavoastră. Întrucât prelucrarea acestor date este necesară pentru a face cumpărături, prelucrarea acestor date poate fi făcută în baza faptului că intrați într-o relație contractuală cu noi. Dacă nu doriți să ne oferiți aceste informații, nu vă putem garanta cumpărarea produselor noastre.

În temeiul Legii privind Comunicațiile Electronice, vă putem trimite notificări cu privire la produsele noastre și conținut la adresele de e-mail dacă la momentul cumpărării nu indicați faptul că nu doriți să primiți astfel de notificări. Nu folosim profilarea (automată), ci doar vă trimitem mesaje de  bază personalizate, pe care le estimăm că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră în baza interacțiunilor anterioare cu noi. Prelucrăm aceste date pentru o perioadă de 5 ani sau până la revocare. Puteți să vă opuneți prelucrării informațiilor de contact în scopul publicității directe în orice moment prin transmiterea unnei dezabonări de la primirea de e-newslettere pe e-mail la adresa de e-mail: [email protected].

Abonarea la noutățile electronice

Atunci când trimiteți anumite întrebări/informații unui contact publicat pe website-ul nostru, prelucrăm datele cu caracter personal exclsuiv în vederea pregătirii unui răspuns la întrebările (cercetări) dumneavoastră privind prelucrarea și pentru a oferi informațiile solicitate.

În acest scop, colectăm doar datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar. Toate datele colectate prin intermediul website-ului nostru sau comunicate nouă altfel (eg prin mijloace de telecomunicare) sunt colectate în vederea furnizării de servicii ale magazinului nostru online și în scopul administrării noastre interne și al administrării afacerii noastre.

Perioada de reținere a datelor

Vă asigurăm că stocăm datele dumneavoastră atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care datele individuale au fost colectate și utilizate. La sfârșitul perioadei de retenție, vom șterge în mod eficient și permanent sau vom anonimiza datele dumneavoastră cu caracter personal astfel încât identificarea dumneavoastră nu va mai fi posibilă.

Acele date pe care le prelucrăm în baza legii sunt păstrate pentru perioada prescrisă de lege. Păstrăm datele pe care le prelucrăm în vederea desfășurării relației contractuale cu dumneavoastră pentru perioada necesară pentru executarea contractului și pentru întreaga perioadă în care termenul de prescripție legală pentru daune în baza acestui contract durează, cu excepția cazului de litigiu contractual.

Documentele contractului (facturi, credite, oferte confirmate și comenzi…) sunt păstrate pentru maxim 11 ani. Dacă există o perioadă legală de retenție diferită (e.g. contabilitate sau date fiscale) pentru anumite date prelucrate pentru realizarea contractelor de vânzare, perioada de retenție este de maxim 10 ani. În acest timp, prelucrarea datelor este limitată.

Datele personale pe care le prelucrăm în baza consimțământului dumneavoastră, e.g., în cazul trimiterii de noutăți electronice, le păstrăm pentru o perioadă maximă de 5 ani sau până când vă revocați consimțământul (oricare are loc mai intâi). Ne angajăm să verificăm existența scopului prelucrării datelor personale la intervale regulate. Ștergem datele doar înainte de expirarea perioadei de 5 ani sau înainte de anulare dacă scopul prelucrării datelor personale a fost deja atins (eg dacă nu mai trimitem e-mailuri de publicitate) sau dacă legea prevede astfel.

Utilizatorii datelor

Wesound AMG SRL respectă confidențialitatea utilizatorilor website-ului fitforme.ro și se angajează să protejeze cu atenție datele personale obținute și să nu le transmită terților neautorizați fără consimțământul dumneavoastră, dacă aceste informații nu sunt solicitate de o autoritate competentă a statului, care ar avea bază legală și dacă există vreo suspiciune de abuz în afaceri de către utilizatorul acestui website.

Dorim să vă informăm că este posibil să încredințăm sarcini individuale referitoare la datele dumneavoastră partenerilor noștri de afaceri (persoane împuternicite contractual de operator). Persoanele împuternicite contractual de operator pot prelucra date confidențiale exclusiv în numele nostru și în limitele autorității noastre (într-un contract scris sau alt act juridic) și în conformitate cu scopurile definite în această Politică de Confidențialitate. Datele furnizate sunt protejate cu atenție de către partenerii menționați și nu sunt stocate și nu sunt folosite în propriile lor scopuri.

În scopul puterilor legale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate:
 • Furnizorilor de servicii poștale, furnizorilor de servicii de expediere și serviciului de logistică / livrare în scopul executării comenzii dumneavoastră (date de livrare (nume și prenume, adresa de livrare, numărul de telefon și adresa de e-mail) sunt trimise serviciului de livrare, eg Poșta Română);
 • distribuitorilor, furnizorilor de bunuri și reparatorilor autorizați;
 • serviciilor de contabilitate, birourilor de avocați și altor furnizori de consultanță juridică și de afaceri;
 • furnizorilor de servicii de distrugere a dosarelor și datelor;
 • furnizorilor de servicii de tehnologie informatică din domeniul service-ului și mentenanței de software;
 • administratorului și administratorului website-ului;
 • furnizorilor de servicii de cloud computing și furnizorilor de e-mail;
 • furnizorilor de sisteme de management al relației cu clienții.

Ne angajăm că nici noi, nici alți utilizatori nu vor transfera sau transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe din afara Uniunii Europene și/sau a Zonei Economice Europene sau unei organizații internaționale fără un nivel adecvat de protecție.

Protecția datelor cu caracter personal

Ne-am angajat să asigurăm securitatea informațiilor dumneavoastră personale. Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizată, am adoptat proceduri fizice, electronice și de management adecvate pentru a stoca în siguranță și a proteja datele pe care le colectăm online.

Website-ul fitforme.ro folosește sistemul de securitate SSL (Secure Socket Layer) și  criptarea 128-bit (criptarea datelor) pentru transferul datelor. Această tehnologie oferă cea mai eficientă protecție, care este de asemenea folosită de cele mai de succes bănci pentru a proteja toate datele bancare online. Veți recunoaște utilizarea transferului criptat de date pe o pagină web prin simbolul de blocare, care este de obicei situat în partea de jos a barei de stare a browserului dumneavoastră.

Utilizatorul este de asemenea responsabil pentru protejarea datelor personale, prin asigurarea securității numelui său de utilizator și a parolei și prin protecția adecvată a software-ului (anti-virus) calculatorului său.

Aveți mereu dreptul la informații gratuite unde vă puteți verifica corectitudinea datelor dumneavoastră stocate. Dacă doriți, puteți contacta la adresa de e-mail: [email protected]. După ce informațiile au fost furnizate, se vor efectua oricare corectări, închideri sau ștergeri – dacă sunt în conformitate cu legea.

Libertatea de alegere

Informațiile pe care ni le furnizați sunt controlate de dumneavoastră. Dacă decideți să nu ne furnizați anumite informații, atunci nu veți putea să accesați anumite locații sau funcții de pe website-ul nostru, și în astfel de situații, nu vom putea răspunde la solicitarea dumneavoastră și nu vom putea intra într-o relație contractuală cu dumneavoastră și în consecință să vindem și să vă livrăm produsele dorite.

Dacă nu mai doriți să primiți notificări cu noutăți pe e-mail, puteți să vă dezabonați de la primirea de noutăți în mod gratuit trimițându-ne o dezabonare de la primirea de noutăți pe e-mail la următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Dacă datele dumneavoastră personale se schimbă (codul poștal, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon, etc.), vă rugăm să ne informați cu privire la schimbări la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

Consimțământul copiilor

Copiii sub vârsta de 15 ani ne pot furniza informații personale prin intermediul website-urilor noastre (sau altfel) doar cu permisiunea (consimțământ sau aprobare) titularului responsabilității părintești pentru copil (unul dintre părinți sau tutore).

Ne-am angajat să nu colectăm niciodată cu bună știință informațiile personale de la persoane care au sub 15 ani. Nu vom utiliza sau dezvălui aceste informații niciunui terț neautorizat fără permisiunea titularului responsabilității părintești pentru copil. Oricum, cele de mai sus nu afectează regulile legii române privind contractul privind regulile de validitate, design sau efect al contractului în relația cu copilul.

Ținând cont de tehnologia disponibilă, operatorul de date va depune toate eforturile rezonabile în astfel de situații pentru a verifica faptul că titularului responsabilității părintești pentru copil și-a dat sau acordat consimțământul.

Drepturile dumneavoastră

Wesound AMG SRL vă informează că, în calitate de individ, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de a revoca consimțământul
Dacă, în calitate de individ, ați fost de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (pentru unul sau mai multe scopuri specifice), aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment, fără a aduce prejudicii legalității prelucrării datelor efectuată până la revocare. 

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor personale nu are consencințe negative sau sancțiuni pentru individ. Oricum, după revocarea consimțământului de a prelucra datele cu caracter personal, operatorul nu mai poate furniza individului unul sau mai multe servicii în cazul serviciilor care nu pot fi furnizate fără date personale.

Dreptul de a accesa datele personale
În calitate de individ, aveți dreptul să obțineți confirmarea de la operatorul de date cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și, acolo unde este aplicabil, accesul la datele personale și anumite informații (în scopul prelucrării, tipuri de date personale, utilizatori, perioade de retenție), criterii pentru determinarea perioadelor, existența dreptului de a rectifica sau șterge date, dreptul de a limita și obiecta prelucrarea și dreptul de a apela la autoritatea de supraveghere, sursa datelor dacă datele nu au fost colectate de la dumneavoastră, existența deciziilor automate, inclusiv profilarea, motivele pentru aceasta și importanța și consecințele acestei prelucrări pentru dumneavoastră, și alte informații în conformitate cu Articolul 15 din GDPR).

Dreptul de a rectifica datele personale
Ca individ, aveți dreptul să solicitați operatorului de date să corecteze informațiile personale inexacte despre dumneavoastră fără întârziere. Ca individ, aveți dreptul de a suplimenta datele incomplete, inclusiv depunerea unei declarații suplimentare, luând în considerare scopurile prelucrării.

Dreptul de a șterge datele personale ("dreptul de a fi uitat")
Ca individ, aveți dreptul să solicitați operatorului de date să șteargă datele personale despre dumneavoastră fără întârziere. Oricum, operatorul trebuie să șteargă datele fără întârziere atunci când există unul din următoarele motive:

(a) datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau altfel tratate,
(b) dacă vă retrageți consimțământul și nu există alt temei legal pentru prelucrare,
(c) dacă obiectați la prelucrare și nu există motive legitime primordiale pentru prelucrare,
(d) datele au fost prelucrate în mod nelegal,
(e) datele trebuie să fie șterse pentru a îndeplini obligațiile legale conform legii UE sau legii din Statul Membru aplicabilă furnizorului.

Dreptul de a limita prelucrarea
Ca individ, aveți dreptul să solicitați operatorului de date să restrciționeze prelucrarea atunci când există unul dintre următoarele cazuri:

(a) dacă contestați acuratețea datelor pentru o perioadă care permite operatorului de date să verifice acuratețea datelor,
(b) dacă prelucrarea este ilegală și dacă soliciți restricționarea prelucrării în locul ștergerii, 
(c) dacă operatorul de date nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de ele pentru a aplica sau apăra revendicări legale,
(d) dacă ați depus o obiecțiune față de prelucrare până când se verifică faptul că motivele legitime ale operatorului depășesc motivele dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor
Ca individ, aveți dreptul să primiți informații personale despre dumneavoastră pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și prelucrabil automat, și aveți dreptul să transferați aceste informații unui alt operator de date fără ca operatorul să vă împiedice, atunci când:

Prelucrarea se bazează pe consimțământ sau contract; și
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Ca individ, în exercitarea dreptului de portabilitate, aveți dreptul de a transfera datele personale direct de la un operator la altul acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a obiecta la prelucrare:
Dacă prelucrarea datelor se bazează pe interesele noastre legitime, aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră personale oricând din motive legate de situația dumneavoastră specifică. Într-un astfel de caz, vom continua să prelucrăm datele dumneavoastră personale doar dacă dovedim motivele legitime necesare pentru prelucrare care vor prevala față de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau pentru a afirma, aplica sau apăra pretenții legale.

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere
Dacă suspectați să prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o plângere la Information Commissioner al Republiii Slovenia, din Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenia, telefon număr: 00 386 (0) 1 230 97 30, e-mail: [email protected].

Individul poate adresa toate cererile privind exercitarea drepturilor în legătură cu datele personale în scris societății Wesound AMG SRL, Str. Aldeni, nr. 43, Camera 1, sector 1, București.

În scopul identificării credibile în cazul exercitării drepturilor privind datele personale, operatorul poate solicita date suplimentare de la individ, și poate refuza să acționeze doar dacă dovedește că nu poate identifica individul în mod credibil.

Operatorul trebuie să răspundă la cererea unui individ care își exercită drepturile legate de datele personale fără întârziere și cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii.

După schimbări

Oricare modificări ale Politicii noastre de Confidențialitate vor fi postate pe website. Folosind website-ul, individul confirmă că acceptă și este de acord cu întregul conținut al acestei Politici de Confidențialitate.

Actualizat: 1 octombrie 2020